Vi hjelper store og små aktører med alt fra kommersialisering av smarte produktideer til design og konstruksjon i store og komplekse systemer - alt fra 10 til 10 000 timer. Vi er en totalleverandør for produktutviklingen frem til produksjon, og vi jobber alltid med en helhetlig og tverrfaglig tilnærming der feedback og samarbeid med brukere og oppdragsgiver er essensielt.

 
 

industridesign

Industridesign

Vi jobber i skjæringspunktet mellom menneskelige behov, teknologisk utvikling og forretningstrategi.

Designerens rolle i utviklingen av et produkt består i stor grad av å planlegge og forme dets møte med brukeren, og sørge for at det appellerer til det riktige markedet. Et sentralt verktøy er designtenkning, som gir en helhetlig tilnærming til ethvert designproblem, for så å kombinere teknisk utvikling og estetikk for å finne gode løsninger. Slik utvikles bruken av produktet, hvordan det forholder seg til omgivelsene og brukerne, for hvilket marked det er tiltenkt, og produktdesign sørger for et produkt som appellerer til kundene gjennom formgivning, materialbruk, overflate og farger. 


produktutvikling

Produktutvikling

Som problemløsere dekker vi alle faser i utviklingen av nye produkter - fra idè til ferdig produkt.

I motsetning til industridesigneren er produktutvikleren ofte mer involvert i komplekse mekaniske og produksjonstekniske aspekter ved produktutviklingen. Dette sikrer en spisskompetanse innenfor materialer, kvalitet, mekanikk og produksjon. All utvikling skjer i samspill med kunden, designere og konstruktører for et markedsorientert, teknisk fungerende og produksjonseffektivt sluttresultat. Prototyper blir ofte benyttet for å få svar på mekaniske løsninger, produksjonsmessige utfordringer, brukerrettede studier, størrelsesmessige bestemmelser og estetiske valg.

 

Bilde4.jpg

Konstruksjon

Vi sørger for at produkter og maskiner er klare til å produseres sikkert, effektivt og med riktig kvalitet og pris.

Ethvert prosjekt tar sikte på å industrialiseres - det vil si å settes i produksjon. Minoko Design bidrar med underlag for produksjon, i tillegg til oppfølging av produsenter ved behov. Volum, pris, form og lignende er avgjørende for å velge riktig produksjonsprosess som er optimalt for produktet under utvikling. Dette betyr i praksis at noen produkter må tilvirkes gjennom masseproduksjon, andre gjennom manuell tilvirkning. Minoko har erfaring med oppfølging av både utenlandske og norske produsenter. 


system.png

System og strategi

I Minoko Design er systemtenking og strategi en viktig del av begrepene design og produktutvikling. 

Systemtenkning handler om å få en bred og dyp oversikt over et (ofte) komplekst nettverk av for eksempel aktører, lovverk, teknologi og/eller brukere. Det er når man kan basere valg man tar i komplekse prosjekter på kunnskap om hva som skjer før, under og etter primær bruk/opplevelse at man virkelig får jobbet frem de gode produktene og det er da mulighetene for innovasjon er størst.

 

 

Metodikk for det store bildet så vel som for detaljene

Minoko tilbyr både designtenkning og teknisk utviklingsbistand på industriell skala og helhetlige prosesser for kommersialisering fra idé til marked. Kvaliteten i et produkt eller tjeneste ligger så vel i detaljene som i det store bildet, og vi jobber med digital og fysisk visualisering og prorotypting for å komme frem til de beste løsningene.

 
 
protot.PNG

Prototyping

Minoko har et stort nettverk av tilvirkere og produsenter som dekker alle tenkelige formål, samt internt verksted med CNC-fres og 3D-printer for effektiv prototyping.

En prototype er et førsteutkast eller en midlertidig fysisk versjon av et tiltenkt produkt. Prototyping har mange formål, som å kommunisere ideer fysisk gjennom prosessen, å teste overflatefinish, funksjonalitet eller brukbarhet, og til markedstester.  Vi benytter ofte prototyper for å få svar på mekaniske løsninger, produksjonsmessige utfordringer, brukerrettede studier, størrelsesmessige bestemmelser og estetiske valg.

5 garage-doble view.jpg

Visualisering

Klassisk tusjeskissing, digitale illustrasjoner, collage og 3D-visualisering er noen av verktøyene vi bruker for å utforske, teste og kommunisere ideer. 

Vi bruker 3D-visualisering og digital prototyping for analytisk, utforskende, informative og illustrative formål. Vi utforsker og visualiserre ideer og konsepter i 2D, og kommuniserer konsepter gjennom 3D-render og animasjoner.