Her er et utvalg prosjekter som omhandler møbelindustri, mekanisk industri, elektronikkindustri, kompliserte systemer og nye teknologier. 

Alle - Maritim - Forbruker - Industri - Helse