Trapperullator

Assistep.jpg
 

Assitech

Hvert år blir 30.000 nordmenn skadet av å falle i trapp. AssiStep er et teknisk hjelpemiddel som gir brukerne støtte til å gå trygt i trapp på egen hånd, enten i institusjoner eller i private hjem. Produktet erstatter mer tradisjonelle alternativer som trappeheis.

 
 

Bakgrunn og prosess

Vi har vært utviklingspartnere underveis i prosjektet og har bidratt med design, mekaniske løsninger og produksjonsteknisk ferdigstilling. 

Resultat

AssiStep er i dag i bruk ved ulike kommunale omsorgsboliger og rehabiliteringssentre. Løsningen vekker interesse også utenfor Norge - AssiStep har nå forespørsler fra distributører i Europa og USA.

 
HelseMinoko Design