Docking til portabel sugepumpe

_bd83308.jpg
 

Laerdal Medical

LSU er en sugepumpe til bruk i krisesituasjoner ved luftveishåndtering pre-hospitalt, lansert i år 2000 av Laerdal Medical. Enheten er portabel, kraftig og pålitelig med tanke på pasientsikkerhet. Typisk er denne enheten (dockingstasjonen) festet til innsiden av en ambulansedør eller lignende. LSU er stillegående, og er i tillegg støt- og sprutsikker, og har en vakuum- og strømningskapasitet som overgår internasjonale standarder. 

 
 

Bakgrunn

Dockingstasjonen og opphengsbraketten som ble lansert med produktet i 2000 var ikke solid og pålitelig nok. Det var fare for at produktet datt av veggen ved kraftig dørslamring, noe som potensielt kunne skade pasienten. I tillegg kunne ladepuntk skades ved lignende situasjoner. Dette var bakgrunnen for det arbeidet Minoko Design har utført på LSU.

Prosess og resultat

Minoko Design har stått for utvikling og konstruksjon av eksisterande dockingstasjon og opphengsbrakett for LSU.

HelseMinoko Design