Manuell avfallskomprimator

komprimo.jpg
 

Komprimo

Komprimo hadde på bakgrunn av grundig research sett behovet for å utvikle en ikke-elektrisk søppelbøtte som kunne komprimere søppel. Målet var å redusere bringefrekvensen til utebeholder for husholdningen og redusere hentefrekvens for renovasjonsselskapene, noe som i begge tilfeller ville skape en betydelig miljømessig gevinst. 
 

 
 

Prosess

Minoko Design har stått for design og utvikling av denne avfallsbøtten som komprimerer søppel gjennom manuell kraft. Her har det vært viktig å tenke produksjonsvennlighet, pris, levetid og brukervennlighet og brukeropplevelse. Bøtten åpnes enkelt ved å klemme håndtaket mot deg, noe som utløser mekanismen og lokket spretter opp. 

Resultat

I følge forskning gjort av SINTEF vil denne løsningen kunne redusere bringefrekvensen til utebeholder for husholdningen med rundt 50 %, og gjøre at hentefrekvensen i eksempelvis Trondheim kommune kan reduseres med hele 355 kjøredager. Selve bøtten er enkel å åpne, lukke og komprimere for brukere i alle aldre. Det kreves ingen spesialpose i bøtten. Lokket kan enkelt tas av og rengjøres om nødvendig. 

 
komprimo_MINOKO DESIGN (1).jpg