Mobil induksjonsplate

Foto: Gastrofoil

Foto: Gastrofoil

 

Gastrofoil

Gastrofoil er et Narvik-basert selskap som har utviklet en innovativ induksjonsteknologi som erstatter tradisjonelle varmeplater og varmebad. Løsningen bruker mellom 1/3 og 1/8 av energien til eksisterende varmeplater og responderer dobbelt så raskt. 
 

 
 

Prosess

Gastrofoil hadde utviklet teknologien og elektronikken som muliggjorde sluttproduktet og testet konseptet gjennom prinsipielle prototyper når Minoko Design ble involvert. Minoko Design har designet og konstruert det ferdige produktet, som i grove trekk består av en beskyttende topp i silikon og to avtakbare varmekassetter. 

Kjøkkenpersonale ble tidlig involvert i designprosessen, med tanke på å skape et brukervennlig og praktisk produkt. Estetisk ønsket vi å skape et produkt som ikke var bransjespesifikt (catering- og hotell), og som i tillegg kommuniserte det skandinaviske opphavet. Størrelse og form ble utarbeidet gjennom fysiske modeller, og produktet ble prototypet i riktige materialer og testet over tid av profesjonelle brukere for verifisering. 

Resultat

I forhold til tradisjonelle varmeplater er Gastrofoils produkt ultratynt (se det øverste bildet til venstre med tradisjonell varmetopp rett bak), ufarlig å ta på og ekstremt lett i vekt. Matsøl forblir matsøl, og svir seg ikke fast i toppen, som er enkel å rengjøre. Produktet kan brettes for å ta mindre plass ved transport, og kassettene kan tas av og rengjøres, eller erstattes med nye om defekte. 

Produktet er designet slik at det er enkelt å gripe tak i, og grunnet fleksibiliteten i silikonen legger den seg stabilt over ujevne underlag. Estetisk passer produktet like godt inn i det private kjøkken som i bufféten hos hotellkjedene. Induksjonsmerkingen er subtilt markert med noen svake forhøyninger i silikontoppen. 
 

 
Foto: Gastrofoil

Foto: Gastrofoil

Foto: Gastrofoil

Foto: Gastrofoil

Gastrofoil sketching
Foto: Gastrofoil

Foto: Gastrofoil

Gastrofoil workshop