Energistyring

Harktech.jpg
 

Hark Technologies

Hark Technologies har som mål å redusere din strømregning og gi deg verktøyene du trenger for å overvåke og styre strømforbruket hjemme. Fra 2019 skal alle hus i Norge ha installert smarte strømmålere (AMS), noe som åpner opp for en større digitalisering av tjenester og produkter rundt strøm. 
 

 
 

Bakgrunn

Hark Technologies vil utvikle en digital plattform der du kan overvåke strømbruken for hver enkelt enhet, og bestemme når for eksempel vaskemaskinen skal gå basert på den rimeligste strømprisen. En databrikke er koblet til AMS som sender og mottar informasjon (se bildet nedenfor). 

Prosess og resultat

Minoko Design har bidratt med konseptualisering av digitale flater (tidlig utvikling av UI og UX på et overordnet nivå) og systemvisualiseringer i samarbeid med Hark Technologies. 

 
ISO_hus_A3-02.png