Hydrogen som fremtidens energibærer

Coorstek_miljø_14_small.jpg
 

Coorstek Membrane Sciences

Hvordan ser fremtiden ut for hydrogen som drivstoff? CoorsTek Membrane Sciences utvikler banebrytende teknologi for bruk av hydrogen som energibærer.

 
 

Bakgrunn

CTMS utvikler kjeramiske membraner som fremstiller hydrogen på en ekstremt effektiv og plassbesparende måte. Minoko har hjulpet med å utforske og utvikle nye produktsystemer og markedskonsepter rundt teknologien.

Prosess

Gjennom designtenkning, konseptuell utforsking og prototyping designet vi fremtidscenarioer for mulige kommersielle anvendelser av teknologien. Mulighetene ble visualisert gjennom 3D-visualiseringer og fysisk prototyping.

Resultat

'Hydrogen Energy Systems' er et høyeffektivt og kompakt produktsystem, basert på kompakte moduler med hydrogengeneratorer. Konseptene åpner opp for helt nye markedsmuligheter og tjenesteplatformer; alt fra hjemmefylling til urban hurtigfylling og til større industriell skala.

 
 

Hydrogenfylling i hjemmet

'Home Hydrogen Energy Systems' er et høyeffektivt og kompakt ladestasjonkonsept for hydrogenbiler rettet mot forbrukere. Det er designet for markeder med eksisterende gassnett i infrastrukturen, som i Japan eller USA der 61% av hjemmene allerede bruker gassfyring, og består av en høyeffektiv hydrogengenerator og en ladeenhet for trygg og enkel fylling hjemme.

 

H2-dispenser-front.jpg
H2-urban.jpg
H2-dispenser.jpg
IndustriJ Grieg