Søkelyskaster og kameraenhet

SECurus.jpg
 

SECurus

SECurus er et system som forener dynamisk posisjonsteknologi, kamerateknologi og søkelysfunksjonalitet til en helthet som setter nye standarder innen internasjonal marin HMS.

Enheten, som benyttes under søk- og redningsaksjoner til havs, monteres på taket på skip og er designet for ekstreme vær- og klimaforhold, i fra alt fra arktisk vinter til tropisk sommer. Kameraplattformen er stabilisert i tre dimensjoner; horisontalt, vertikalt og i rotasjonsaksen til kameraene. Resultatet blir stabile og lesbare bilder i alle forhold til sjøs. På det estetiske plan har vi klart å manifestere kompleks teknologi og robusthet i et tiltalende design.