Pantesystemer

Foto: Tomra Systems

Foto: Tomra Systems

 

Tomra Systems

Tomra er en verdensledende bedrift innen RVM-løsninger (reverse vending machine). Produktene de leverer er markedsledende og innovative – og setter som regel bransjestandard. 

 
 

Bakgrunn

Minoko Design har jobbet med Tomra gjennom utallige prosjekter. Her har vi jobbet med deler, systemer, konsepter, prinsipper og rene konstruksjoner av panteautomater. Dette innebærer et nært og tett samarbeid med deres utviklingsavdeling – en samarbeidsform Minoko Design er godt vant til og komfortabel med.

Prosess og samarbeid

Kravene til teknisk og mekanisk forståelse er absolutte, og produktene vi har utviklet med Tomra har vært komplekse og nyskapende med tanke på teknologi, brukeropplevelse og maskinell funksjon. Minoko Design har i tillegg jobbet sammen med Tomra rundt konseptuelle løsninger og vært med på å konstruere full-skala prototyper av nye systemer. 
 

 
Foto: Tomra Systems

Foto: Tomra Systems

Foto: Tomra Systems

Foto: Tomra Systems

IndustriMinoko Design