pris.jpg

Multidisiplinær tilnærming

Vårt tverrfaglige team med kompetanse innen design, systemtenkning, produktutvikling og konstruksjon dekker alle steg i prosessen - fra behovskartlegging og konseptualisering til ferdige produksjonsunderlag.

20170327_143113.jpg

Helt - ikke stykkevis og delt

Vi jobber med alt fra kommersialisering av smarte gründerideer til store og komplekse systemer for globale konserner - alltid med et helhetlig perspektiv der arbeidet utføres iterativt, og feedback og samarbeid med brukere og oppdragsgiver er helt essensielt.

matt-power-TpHmEoVSmfQ-unsplash.jpg

Produkter i krevende miljøer

Produkter i ekstreme miljøer krever kvalitet i alt av design og konstruksjon. Minoko har lang erfaring med å utvikle sikre, teknisk solide og kostnadseffektive konstruksjoner.

 
 

Med skiftende markeder, en akselererende teknologisk utvikling og høyt bevisste brukere, er vi avhengige av løsninger som balanserer det teknisk mulige, det forretningsmessige levedyktige og en forståelse for hva som trigger oss mennesker.