Minoko Design er et utviklingshus med rot i industridesign og produktutvikling. Vi jobber med ambisiøse aktører for å skape verdifulle og bærekraftige produkter og løsninger - for mennesker og business.

Kontakt oss på
firmapost@minoko.no

 
 

Verden i utvikling

Med skiftende markeder, en akselererende teknologisk utvikling og høyt bevisste brukere, er vi avhengige av løsninger som balanserer det teknisk mulige, det forretningsmessige levedyktige og en forståelse for hva som trigger oss mennesker, for å overleve.

Ta en prat med oss for å høre hvordan vi kan bidra i dine utviklingsprosjekter:

 

Team

Vårt team består av erfarne kreatører med kompetanse i industridesign , produktutvikling og konstruksjon. I prosjekter som behøver ekspertise fra andre felt - teknisk, forretning eller menneskerelatert - trekker vi inn dette. 

Prosjekter

Vi jobber sammen med store og små bedrifter og organisasjoner for å skape verdifulle, håndfaste løsninger for kunden vår, deres kunder og samfunnet vårt. Vi utvikler alt fra enkle ferdigvarer og objekter til produkter og løsninger for komplekse systemer. 

 
 

I et marked der brukerne er vant til å stille høye krav til produktene de omgir seg med, i hverdagen så vel som i jobben, viktig med å forstå hva som driver kunden/brukeren, og skape attraktive opplevelser.

 
 
 
lkhdlakgj
— lskgd