Minoko ble etablert på Levanger i 2002 som en ren konstruksjons- og mekatronikkutviklingsbedrift. I løpet av 2003 etablerte vi prototypelaben vår, og Minoko ble da én av få bedrifter i Norge som både kunne utvikle, konstruere og egenprodusere prototyper med et visuelt uttrykk og en kvalitet på høyde med ferdige produkter.

 

Under etableringen av vårt prototypeverksted fikk vi i 2004 et nært samarbeid med Z-Corporation (oppkjøpt i 2012 av 3D Systems) i USA. 3D Systems produserer og selger maskiner og utstyr innen 3D-print og 3D-skanning.

I 2005 inngikk vi et nært samarbeid med industridesignerne i Kadabra Produktdesign (nå Eggs Design), som vi ved flere anledninger tilbød utviklingstjenester sammen med. I 2007 ble vi i Oslo samlokalisert ved deres daværende kontor på Grünerløkka.

I 2008 opplevde vi å miste vår daglige leder, Nils Ståle Hammer, i en tragisk ulykke. Nils Ståle skal som en av gründerne i vår bedrift tilegnes mye av æren for at etableringsprosessen av Minoko ble en suksess.

Grunnet økende oppdragsmengde fra eksterne bedrifter valgte vi i 2009 å påbegynne jobben med å skille ut vår prototypevirksomhet. Sammen med vår mangeårige svenske leverandør Prototal AB, ble Prototal AS etablert sommeren 2010. Dette selskapet har siden den gang drevet prototype- og produksjonsfasilitetene videre. Dette året blir også et skille hva våre forbindelser til Z-corporation gjelder.

Sommeren 2011 gjennomførte vi nok et trinn i vår bedriftsutvikling. Konsulenttjenestene våre har siden den gang blitt drevet videre som Minoko Design AS, som denne nettsiden representerer. Selskapet gjennomgikk en visuell oppdatering, men bemanningen og tjenestene videreføres som før.

2014 flyttet vi inn i vårt nye avdelingskontor i Oslo, lokalisert mellom slottet og Majorstua. Hovedkontoret ligger fortsatt på Levanger.

To år etter, sommeren 2016, utvidet vi kompetansen knyttet til Oslo-kontoret med nye medarbeidere innen system- og tjenestedesign. De nye tjenestene kommer i tillegg til det Minoko alltid har levert på.

I 2018 slår Minoko seg sammen med Physical Design, et lite industridesignkontor i Oslo. Designavdelingen dobles dermed til fire industridesignere.