557197917_1280.jpg

Industridesign

Designerens rolle i utviklingen av et produkt består i stor grad av å planlegge og forme dets møte med brukeren. Dette innebærer å utvikle bruken av produktet, hvordan det forholder seg til omgivelsene, for hvem det forholder seg til, for hvilke marked det er tiltenkt og mye mer. Industridesign knytter sammen designtenkning og produktdesign.

Bilde3.jpg

Produktutvikling

Produktutvikling kan sies å omfatte alle fasene i en produktutviklingsprosess - fra idé til ferdig produkt. I motsetning til industridesigneren er produktutvikleren ofte mer involvert i komplekse mekaniske og produksjonstekniske aspekter ved produktutviklingen. Dette sikrer en spisskompetanse innenfor materialer, kvalitet, mekanikk og produksjon.

All utvikling skjer i samspill med kunden, designere og konstruktører for et markedsorientert, teknisk fungerende og produksjonseffektivt sluttresultat. Prototyper blir ofte benyttet for å få svar på mekaniske løsninger, produksjonsmessige utfordringer, brukerrettede studier, størrelsesmessige bestemmelser og estetiske valg.

Bilde4.jpg

Konstruksjon

Ethvert prosjekt tar sikte på å industrialiseres - det vil si å settes i produksjon. Minoko Design bidrar med underlag for produksjon, i tillegg til oppfølging av produsenter ved behov.

Volum, pris, form og lignende er avgjørende for å velge riktig produksjonsprosess som er optimalt for produktet under utvikling. Dette betyr i praksis at noen produkter må tilvirkes gjennom masseproduksjon, andre gjennom manuell tilvirkning. Minoko har erfaring med oppfølging av både utenlandske og norske produsenter.